ASMENYBĖS VERTINIMAS

Facet5 - IPM - International People Management|Mokymai ir seminarai picture

 

 Facet5 yra psichologų sukurtas instrumentas vadovams. Jis yra naudingas visiems, kas užsiima žmogiškojo kapitalo valdymu. 

Asmenybės galia
Šiandieną, iš visų rinkoje esančių asmenybės vertinimo instrumentų, Facet5 yra vienas moderniausių ir pažangiausių vertinimų. Organizacijos ir konsultacinės kompanijos naudoja Facet5 visame pasaulyje, nes Facet5 atskleidžia ir pritaiko asmenybės galią, o tai padeda verslui išnaudoti visą savo žmogiškojo kapitalo valdymo pajėgumų potencialą. Facet5 modelis ir kalba yra skirti paaiškinti skirtumams tarp žmonių elgesio, motyvacijos bei nuostatų, o svarbiausia, nurodo, ką su tuo daryti.

Kurta verslui
Facet5 buvo sukurtas kaip atsakas į klientų poreikį greitai gauti praktinės informacijos, kuri padėtų priimti sprendimą bet kuriame darbuotojo veiklos organizacijoje etape. Visame pasaulyje organizacijos ir konsultacinės kompanijos naudoja Facet5, nes jis padeda valdyti žmogiškąjį kapitalą visais lygmenimis: individualiu, komandiniu ir organizaciniu, bei nuosekliai kurti realią naudą. Siūlomas atlikti daugiau nei 30 kalbų bei yra palaikomas moderniausių aukštųjų technologijų. Facet5 nenaudoja sudėtingų psichologinių terminų, o prieigai naudojama žiniatinklio forma leidžia lengvai naudotis sistema visame pasaulyje. Yra sukurta daugybė įvairių šalių ir pramonės šakų norminių grupių, kurios padeda greitai atlikti reikšmingus palyginimus. Facet5 idealiai atitinka poreikius tų, kurie nori suprasti žmonių elgesį darbo kontekste.

Sprendimas skirtas visam veiklos ciklui
Facet5 duomenys yra lengvai ir efektyviai taikomi bet kuriame darbuotojo veiklos etape. Facet5 lengvai įtraukia darbuotojus, lyderius ir organizacijas pateikdamas išsamių ataskaitų diapazoną, pradedant darbuotojų atranka ir baigiant jų išdarbinimu. Nesvarbu, ar kuriate komandą, įtraukiate naują darbuotoją į veiklą ar analizuojate organizacijos kultūrą - Facet5 įgalina geriausią žmonių valdymo praktiką.

Facet5 - IPM - International People Management|Mokymai ir seminarai picture
Antranka ir integravimas
Atranka ir integravimas Nustato kandidato atitiktį pareigoms (vaidmeniui), komandai ir organizacijos kultūrai. Darbuotojas bus prasmingai ir efektyviai įtrauktas į organizacijos veiklą nuo pirmos darbo dienos.

Bendradarbiavimas ir darbas komandoje

Žmonės nedirba vienumoje. Siekiant užtikrinti sėkmingą veiklos rezultatą, reikia bendradarbiauti su kitais žmonėmis: kolegomis, klientais, organizacijos veikla suinteresuotomis šalimis.

Lyderių ugdymasLyderiai turi nuolat sugebėti ugdyti savo gebėjimus siekiant „būti viskuo": tiek valdyti išteklius ir žmones, tiek sukurti ateities viziją, kuriai pritartų kiti ir ją paremtų.

Talentų identifikavimas ir segmentavimasNorint suprasti „koks" ir „kur" yra talentas, organizacijos turi nustatyti „ką darbuotojas darė anksčiau", bei „ką darbuotojas galėtų daryti ateityje".

Kultūros ir pokyčių valdymasOrganizacijos, kurių korporatyvinė kultūra yra aiškiai apibrėžta, savo veiklos rezultatais lenkia organizacijas, kurios turi silpnai apibrėžtą kultūrą. Ypatingų ir geriausių rezultatų pasiekia organizacijos, kurių kultūra atitinka jų klientų lūkesčius.

Perkėlimas į kitas pareigas ir išdarbinimas                               
Idealiu atveju, organizaciją paliekantys darbuotojai, turėtų viešinti jos privalumus ir galimybes rinkoje, o tai padėtų pritraukti talentingus darbuotojus į organizaciją.

Pagrįsta psichologijos teorija
Penkių veiksnių asmenybės modelis (angl. „Big 5") dabar yra visuotinai pripažintas kaip geriausias būdas apibūdinti pagrindinius asmenybės bruožus. Daugelis psichologinių tyrimų rodo, kad būtent penki veiksniai (ir ne mažiau) yra reikalingi išsamiam asmenybės ir elgesio aprašymui. Facet5 greitai ir tiksliai įvertina šiuos penkis veiksnius ir pateikia tikslų ir lengvai taikomą individualių elgesio skirtumų portretą.

Taikymas
Facet5 modelis ir jo pagrindu sukurtų įrankių sistema padės priimti bet kokius su žmogiškojo kapitalo valdymu susijusius sprendimus visiems: įdarbinimo ir atrankos konsultantams, personalo vadovams ir vadybininkams, organizacijų plėtros ir mokymų specialistams, lyderystės ugdymo ir koučingo specialistams, visų lygių vadovams. Paprasta ir aiškia kalba pateiktos ataskaitos leidžia daryti žmogiškųjų išteklių strateginį ir taktinį planavimą bei ugdymą realiu laiku bet kurioje pasaulio vietoje.
Norint savarankiškai naudoti Facet5, reikia sėkmingai užbaigti 2-jų dienų trukmės akreditacijos mokymus bei išlaikyti egzaminą. Plačiau apie tai skaitykite čia.

Rezultatų patikimumas
Facet5 yra standartizuotas vertinimas, užtikrina patikimus rezultatus nepriklausomai nuo aplinkos sąlygų bei respondento būsenos ir atitinka visus validumo kriterijus.

Facet5 užpildymui vidutiniškai skiriama 15-20 minučių; 106 teiginiai, išdėstyti semantinio diferencialo principu; neutrali teiginių formuluotė; ataskaitos suformuojamos nedelsiant po klausimyno užpildymo.

Susisiekite su mumis dėl išsamesnės informacijos apie Facet5 metodiką ir jos naudojimo Jūsų organizacijos tikslais. 

Norėdami atsisiųsti Facet5 darbuotojo veiklos įmonėje vadovo pristatymą spauskite čia.

Norėdami atsisiųti pavyzdinę asmeninę ataskaitą lietuvių kalba spauskite čia.

Norėdami atsisiųti pavyzdinę kompetencijų ataskaitą lietuvių kalba spauskite čia.

 

© 2006-2015 "International People Management". Visos teisės saugomos.
Valdymo sistema JustPageIT | Sukūrė e-sense